0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΕΡΔΟΣ, ΤΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ, ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΕΡΔΟΣ, ΤΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ, ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ποιοι είμαστεΗ...

0

Μάθημα 21ο: Η έννοια της σχετικής υπεραξίας

21ο ΜΑΘΗΜΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣΣτην ανάλυση που προηγήθηκε, στο 3ο μέρος του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου με τίτλο «Η παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας», ο Μαρξ υπέθεσε ότι ο αναγκαίος χρόνος εργασίας, δηλαδή...

0

Μάθημα 73ο: Θεωρία της αξίας και αφηρημένος χρόνος στο “Κεφάλαιο”

73ο ΜΑΘΗΜΑΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ ανάδυση του καπιταλιστικού χρόνουΕίναι γνωστή η διάκριση που γίνεται, από ιστορικούς και κοινωνιολόγους, ανάμεσα στον κυκλικό και τον γραμμικό κοινωνικό χρόνο.[1]Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση,...

0

Μάθημα 17ο: Το ποσοστό της υπεραξίας ή ο βαθμός εκμετάλλευσης

ΜΑΘΗΜΑ 17οΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΟ Μαρξ σε αυτό το κεφάλαιο συνεχίζει τη συστηματική παρουσίαση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής δίνοντας τον ορισμό βασικών κατηγοριών που θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια στο Κεφάλαιο.[1]...

0

Μάθημα 20ο: Ποσοστό και μάζα υπεραξίας

20o MAΘΗΜΑΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΜΑΖΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣΠρέπει να έχουμε πάντα υπ’ όψη μας ότι τόσο σ’ αυτό το κεφάλαιο όσο και σε ολόκληρο το τρίτο μέρος (που αφορά την παραγωγή απόλυτης υπεραξίας), προϋποτίθεται ότι η...

0

Μάθημα 15ο: Εργασιακή διαδικασία και διαδικασία αξιοποίησης

15ο ΜΑΘΗΜΑΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΜε το κεφάλαιο αυτό (το πέμπτο στη σειρά του βιβλίου) εισερχόμαστε στο τρίτο μέρος του Κεφαλαίου, με τίτλο Η Παραγωγή της Απόλυτης Υπεραξίας· περνάμε δηλ. από τη σφαίρα της...

0

Μάθημα 16ο: Σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο

 16o ΜΑΘΗΜΑΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΣτο προηγούμενο κεφάλαιο ο Μαρξ εξέτασε την εργασιακή διαδικασία και τη διαδικασία αξιοποίησης. Ξεκινώντας το 6ο κεφάλαιο, ξεκαθαρίζει ότι «οι διάφοροι παράγοντες της εργασιακής διαδικασίας συμμετέχουν με διαφορετικό τρόπο στον...

0

Μάθημα 3ο: Το ιστορικό υλικό. Η μορφή εμπόρευμα ως μορφή επιβολής της εργασίας: Πρωταρχική συσσώρευση και μέθοδοι αύξησης της παραγωγικότητας.

3ο ΜΑΘΗΜΑ TO IΣTOPIKO YΛIKO. H MOPΦH EMΠOPEYMA ΩΣ MOPΦH EΠIBOΛHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ: ΠPΩTAPXIKH ΣYΣΣΩPEYΣH KAI MEΘOΔOI AYΞHΣHΣ THΣ ΠAPAΓΩΓIKOTHTAΣ Στο 1ο μάθημα είπαμε ότι αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του καπιταλιστικού τρόπου...