Υλικό μελέτης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σ’ αυτή τη σελίδα βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι τίτλοι των βιβλίων και των άρθρων που αναφέρονται στις εισηγήσεις. Η βιβλιογραφία θα εμπλουτίζεται καθώς αυτές θα δημοσιεύονται σταδιακά.

1. Έργα των Μαρξ-Ένγκελς

1.1 Στα ελληνικά

Μαρξ, Κ., Αθλιότητα της Φιλοσοφίας, Αθήνα: Aναγνωστίδης, χ.χ.
Μαρξ-Ένγκελς, Η Γερμανική Ιδεολογία, Αθήνα: Gutenberg, 1974.
Μαρξ, K., Μισθός, Τιμή, Κέρδος, Αθήνα: Θεμέλιο, 1976.
Μαρξ, Κ., Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Τόμος πρώτος,
Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1978-α.
Μαρξ, Κ., Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Τόμος τρίτος,
Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1978-β.
Μαρξ, Κ., Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας [1859], Αθήνα: Θεμέλιο, 1978-γ.
Μαρξ, Κ., Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Τόμος δεύτερος,
Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1979.
Μαρξ, Κ., Θεωρίες για την υπεραξία. Μέρος πρώτο, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1981.
Μαρξ, Κ., Θεωρίες για την υπεραξία. Μέρος δεύτερο, Αθήνα: Σύγχρονη
Εποχή, 1982.
Μαρξ, Κ., Αποτελέσματα της άμεσης διαδικασίας παραγωγής [VI ανέκδοτο
κεφάλαιο], Αθήνα: Α/συνέχεια, 1983-α.
Μαρξ, Κ., Διαφορά της Δημοκρίτειας και Επικούρειας Φυσικής Φιλοσοφίας, Αθήνα: Γνώση, 1983-β.
Μαρξ, Κ., Θεωρίες για την υπεραξία. Μέρος τρίτο, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1985.
Μαρξ, Κ., Grundrisse. Βασικές γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής
Οικονομίας. Τόμος Α΄ (σελ. 1-170), Αθήνα: Στοχαστής, 1989-α.
Μαρξ, Κ., Για το κράτος (ανθολογία κειμένων), Αθήνα: Εξάντας, 1989-β.
Μαρξ, Κ., Grundrisse. Βασικές γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής
Οικονομίας. Τόμος Β΄ (σελ. 171-683), Αθήνα: Στοχαστής, 1990-α.
Μαρξ, Κ., Για την κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του δικαίου. Εισαγωγή
(1843/44), στο Κ. Μαρξ, Για τη γαλλική επανάσταση
(ανθολογία κειμένων), Αθήνα: Εξάντας, 1990-β.
Μαρξ, Κ., Grundrisse. Βασικές γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής
Οικονομίας. Τόμος Γ΄ (σελ. 684-882), Αθήνα: Στοχαστής, 1992.
Μαρξ-Ένγκελς, Για το Ρεφορμισμό (ανθολογία κειμένων), Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1992.
Μαρξ, Κ., Μαργκινάλια στο «Εγχειρίδιο Πολιτικής Οικονομίας» του Adolph
Wagner, Αθήνα: Κριτική, 1993.
Μαρξ, Κ., Εμπόρευμα και χρήμα. Το πρώτο κεφάλαιο από την πρώτη
έκδοση (1867) του Ι τόμου Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής
Οικονομίας με το παράρτημα στο κεφάλαιο Ι.1: Η αξιακή μορφή,
στο Γιώργος Σταμάτης, Προβλήματα θεωρίας γραμμικών
συστημάτων παραγωγής, τόμος 2ος, Αθήνα: Κριτική, 1995.
Karl Marx, Κείμενα από τη δεκαετία του 1840 (μια ανθολογία), Αθήνα: ΚΨΜ, 2014.
Karl Marx, Το Κεφάλαιο. Τόμος Πρώτος (περιέχει το «χειρόγραφο αναθεώρησης» της πρώτης έκδοσης του Κεφαλαίου και με αποσπάσματα της γαλλικής έκδοσης που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε άλλες εκδόσεις), Αθήνα: ΚΨΜ, 2016.

1.2 Στα γερμανικά και αγγλικά

Marx-Engels-Werke [MEW], Das Kapital. Band I, Band 23, Berlin/DDR: Dietz Verlag 1962.
Marx-Engels-Werke [MEW], Das Kapital, Zweiter Band, Buch II: Der Zirkulationsprozeß des Kapitals, Band 24, Berlin/DDR: Dietz Verlag, 1963.
Marx-Engels-Werke [MEW], Die deutsche Ideologie, Band 3, Berlin/DDR: Dietz Verlag, 1969.
Marx, Capital, Volume 1, London: Penguin, 1976.
Marx, Capital, Volume 2, London: Penguin, 1978.
Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy, London: Lawrence and Wishart, 1981.
Marx/Engels Gesamtausgabe [MEGA], II, «Das Kapital» und Vorarbeiten.
5, Marx, Das Kapital, Erster Band, Hamburg 1867. Berlin: Dietz Verlag, 1983.
Marx/Engels Gesamtausgabe [MEGA], II, «Das Kapital» und Vorarbeiten.
4.1, Manuskripte 1863-1867. Teil 1. Berlin: Dietz Verlag, 1988.
Marx and Engels, Collected Works, Vol. 30, London: Lawrence and Wishart 1988.
Marx/Engels Gesamtausgabe [MEGA], II, «Das Kapital» und Vorarbeiten.
4.2, Manuskripte 1863-1867. Teil 2. Berlin: Dietz Verlag, 1992.
Marx/Engels Gesamtausgabe [MEGA], II, «Das Kapital» und Vorarbeiten. 12, Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie. Zweites Buch: Der Zirkulationsprozeß des Kapitals. Redaktionsmanuskript von Friedrich Engels 1884/1885. Berlin: Akademie Verlag, 2005.
Marx/Engels Gesamtausgabe [MEGA], II, «Das Kapital» und Vorarbeiten. 11, Manuskripte zum zweiten Buch des „Kapitals“ 1868 bis 1881. Berlin: Akademie Verlag, 2008.
Marx/Engels Gesamtausgabe [MEGA], II, «Das Kapital» und Vorarbeiten. 13, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Zweiter Band. Herausgegeben von Friedrich Engels. Hamburg 1885. Berlin: Akademie Verlag, 2008.

1.3 Αλληλογραφία των Μαρξ-Ένγκελς

Marx/Engels, Selected Correspondence, Moscow: Progress Publishers, 1965.
Marx/Engels, Briefe Uber Das Kapital, Berlin: Dietz Verlag, 1954.

2. Έργα της εποχής του Μαρξ

2.1 Στα ελληνικά

Έγελος [Χέγκελ], Φαινομενολογία του Νου [Πνεύματος], Αθήνα: Εστία, 2007 [1807].
Φρήντριχ Ένγκελς, Η Κατάσταση της Εργατικής Τάξης στην Αγγλία [1845], Αθήνα: Μπάυρον, χ.χ.
Πωλ Λαφάργκ, Τα Δικαιώματα του Αλόγου και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου [1900], Πανοπτικόν #15, 2011.
Ludwig Feuerbach, H Oυσία του Χριστιανισμού [1841], Αθήνα: ΚΨΜ, 2012.

2.2 Στα γερμανικά και αγγλικά

Samuel Bailey, A Critical Dissertation On The Nature, Measures, And Causes Of Value; Chiefly In Reference To The Writings Of Mr. Ricardo And His Followers, London, 1825.
Ludwig Feuerbach, The Fiery Book: Selected Writings, Anchor Books, 1972.
L. Feuerbach, Uber das Wesen des Christentums in Beziehung auf den Einzigen und sein Eigentum, Τριμηνιαία Επετηρίδα του Wigand, τομ. 2., 1845.
Ηegel, Elements of the Philosophy of Right, Cambridge, 1991 [1820].
David Ricardo, Principles of Political Economy & Taxation, London: Pelican, 1971 [1817].

3. Συμπληρωματική βιβλιογραφία

3.1 Στα ελληνικά
Άντυ Άντερσον, Η ουγγρική επανάσταση του 1956, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος, 1981.
Λ. Λ. Βάσινα, Δεύτερος Τόμος του Κεφαλαίου, Κομμουνιστική Επιθεώρηση 4, 2003.
Henry Kamen, Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002.
Αλεξάνδρα Κορωναίου, Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου, Αθήνα: Νήσος, 1996.
Λένιν, Ιμπεριαλισμός: Ανώτατο Στάδιο του Καπιταλισμού, Αθήνα: Θεμέλιο, 1976 [1917].
Ανρί Λεφέβρ, Δικαίωμα στην Πόλη, Αθήνα: Παπαζήσης, 1977.
Pierre Macherey, Φουκώ και Μαρξ. Το παραγωγικό υποκείμενο, Αθήνα: Εκτός Γραμμής, 2013.
Νικολάι Μπουχάριν, Ιμπεριαλισμός και παγκόσμια οικονομία, Αθήνα: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, 2004 [1915].
Γκυ Ντεμπόρ, Η Κοινωνία του Θεάματος, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος, 1986.
Άντον Πάνεκουκ, Ο Λένιν σαν Φιλόσοφος, Αθήνα: Ύψιλον, 1981.
Isaak Rubin, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Αθήνα: Κριτική, 1994 [1928].
Adam Smith, Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000 [1776].
Φιλ ντε Σουά, «Εξευγενίζοντας» τους Πληβείους: (Ορισμένες) Διαδικασίες «Κυριλοποίησης» στην Αθήνα, Τα Παιδιά της Γαλαρίας # 15, Μάρτιος 2011.
Ε.Π.Τόμσον, Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία και βιομηχανικός πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 1994.
Μίκλος Χάραστι, Μισθός με το Κομμάτι, Aθήνα: Στοχαστής, 1981.
David Harvey, Η Κατάσταση της Μετανεωτερικότητας, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009 [1989].
Ντέηβιντ Χάρβεϋ, Ο Νέος Ιμπεριαλισμός, Αθήνα: Καστανιώτης, 2006.

3.2 Στα γερμανικά και αγγλικά

Chris Arthur, The New Dialectic and Marx’s Capital, Leiden: Brill, 2004.
Riccardo Bellofiore & Roberto Fineschi, Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition, New York: Palgrave, 2009.
Manuel Castells, The Urban Question, London: Edward Arnold, 1977.
L. Clarke, P. de Gijsel, J. Janssen (eds.), The Dynamics of Wage Relations in the New Europe, Νew York: Springer, 2000.
Harry Cleaver, Reading Capital Politically, London: Harvester Press, 1979.
Joseph Fracchia, The Capitalist Labour-Process and the Body in Pain: The Corporeal Depths of Marx’s Concept of Immiseration, Historical Materialism #16.4, 2008.
Christian Fuchs, Reading Marx in the Information Age, New York: Routledge, 2016.
Chris Hamnett, The Blind Men and the Elephant: The Explanation of Gentrification, Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 16:2, 1991.
David Harvey, A Companion to Marx’s Capital, London: Verso, 2010.
David Harvey, A Companion to Marx’s Capital Vol. 2, London: Verso, 2013.
David Harvey, Spaces of neoliberalization (Towards a Theory of Uneven Geographical Development), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005.
David Harvey, The Urbanization of Capital, London: Blackwell, 1985.
Rolf Hecker, Marx’ Arbeit am 2. Band des „Kapitals“, Engels’ Redaktion sowie die zeitgenössische Rezeption (zu den MEGA2-Bänden II/12 und II/13), Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin #93, 2007.
D.T. Herbert & R.J. Johnston (eds.), Geography and the Urban Environment: Progress in Research and Applications, Vol. 6, New York: Wiley, 1984.
David Ley, Inner-City Revitalization in Canada: A Vancouver Case Study, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 25:2, 1981.
David Ley, The New Middle Classes and the Remaking of the Central City, Oxford, 1996.
Rosa Luxemburg, The Accumulation of capital, London: Routledge, 2003 [1913].
Isaak Rubin, Essays in Marx’s Theory of Value, Montreal: Black Rose, 1973 [1928].
Michael Seidman, The Birth of the Weekend and the Revolts against Work: The Workers of the Paris Region during the Popular Front (1936-38), French Historical Studies, 12:2, 1981.
Alfred Schmidt, The Concept of Nature in Marx, London: NLB, 1971.
Neil Smith, Towards a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital not People, Journal of the American Planning Association, Vol. 45:4, 1979.
Neil Smith, Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space, Oxford, 1984.
Keston Sutherland, Marx in Jargon, World Picture #1, 2008.
Tabb & Sawers (eds.), Marxism and the Metropolis, Oxford, 1984.
Sharon Zukin, Loft Living: Culture and Capital in Urban Change, Johns Hopkins University Press, 1982.